انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

کتابهای انگلیسی

Ghassem Habibi Bibalani, 2010, Book of First international conference of soil and roots engineering relationship-1st ICSRER, (LANDCON1005), Aritan Press, Ardebil, Iran, 24-26 May 2010.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.