انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

کتاب های فارسی

1- حبيبي بي بالاني, قاسم ;  جودي, ليلا. 1386.پيشوندهاي لاتين اسامي علمي گياهان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, ص 158.

2- حبيبي بي بالاني, قاسم. 1386. هوا و اقليم شناسي كاربردي در كشاورزي و منابع طبيعي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, صص 255.

3- حبيبي بي بالاني, قاسم ;  صبح زاهدي، شهريار؛ حکيمي شيرايه، فاطمه.1388. کارتوگرافي رايانه اي با استفاده از نرم افزار سورفر. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, صص 263

4- حبيبي بي بالاني, قاسم ;  ابراهيم نژاد، يحيي.1388. آماده سازي نتايج تحقيق براي چاپ در مجلات ISI (براي رشته هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, صص 291

5- حبيبي بي بالاني, قاسم ;  دستوري، محمد رضا.1388. لغت نامه مصور دوزبانه زيست شناسي گياهي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, صص 110

6- حبيبي بي بالاني, قاسم ;  جودی، لیلا. 1387. ویراستار مجموعه مقالات "همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی". 23 اسفند 1387. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.