انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

سوابق شغلی
 • كارشناس ارشد و مسئول فاز يك پارك چيتگر تهران از سال 1377 تا 1378
 • كارشناس تحقيقاتي سد خاكي پلرود از طرف شرکت پي کاو  1374 تا 1375
 • استاديار گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از 1380 تا 1387
 • دانشیار گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از 1387 تاکنون
 • مدير گروه رشته گياهان دارويي و توليدات گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 1384 تا 1386
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در مقطع كارشناسي ارشد از 1380 تا  1386
 • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 1385 تا 1388
 • سرپرست حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 1386 تا 1387
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 1387 تا 1388
 • عضو شوراي پژوهشي منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامي 1386 تا 1388
 • نائب رييس کميته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 1386 تا 1388
 • دبير علمي و عضو هيت داوران همايش نقش گياهان دارويي در توسه پايدار, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, 22 اسفند 1386
 • عضو کميته منتخب واحد شبستر وابسته به هيات مميزه دانشگاه آزاد اسلامي از 1386 تاکنون
 • عضو هيت داوران و مسئول اجرايي همايش منطقه اي شکوفايي و نو آوري در گياهان دارويي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر, 22 اسفند 1387
 • دبیر علمی همایش بین المللی:
First international conference of soil and roots engineering relationship

(LANDCON1005)

Ardebil Province, Iran

24-26 May 2010

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.