انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

تحقیق و پژوهش
طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته 
  • حبيبي بي بالاني, قاسم; آقاجانزاده, ابوالفضل ; نجفيان, کمال الدين. 1383.بررسي آبخوان شهر شبستر از نظر بارش و رواناب (مطالعه موردي منطقه شانجان) . دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.
  • حبيبي بي بالاني, قاسم; آقاجانزاده, ابوالفضل. 1384. شناسايي گونه هاي درختي مناسب براي پرورش به شيوه اگروفارستري در باغات شبستر (مطالعه موردي در ديزج خليل) . دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.
  •  حبيبي بي بالاني, قاسم; آقاجانزاده, ابوالفضل . 1385.بررسي كشش قطري ريشه درخت بلوط جهت افزايش پايداري خاك در برابر لغزش دامنه هاي جنگلي شمال كشور (مطالعه موردي حوزه آبخيز رودخانه پلرود) . دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.
  •  حبيبي بي بالاني, قاسم; آقاجانزاده, ابوالفضل, صبح زاهدي, شهريار ; باژرنگ, ضيا ; ميرهاشمي رودبارکي, سيد مجتبي. 1386. بررسي اثرات پايدارسازي حاشيه هيدرولوژيكي رودخانه ميانرود شهر چابكسر بوسيله درخت توسكا (Alnus Sp.) . دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.
  •  حبيبي بي بالاني, قاسم; آقاجانزاده, ابوالفضل, صبح زاهدي, شهريار ; باژرنگ, ضيا. 1387. بررسي رشد ريشه دواني نهالهاي درختان جنگلي جهت استفاده در پايدارسازي شيبهاي (فاز اول: مطالعه موردي بر روي درختان ازگيل, بلوط و خرمندي وحشي). دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.
  •  حبيبي بي بالاني, قاسم; باژرنگ, ضيا.1388. بررسي رشد ريشه دواني نهالهاي درختان جهت استفاده در پايدارسازي شيبها (فاز دوم گياهان باغي مطالعه موردي بر روي درختان پرتقال, گلابي و آلوچه). بررسي رشد ريشه دواني نهالهاي درختان جهت استفاده در پايدارسازي شيبهاي (فاز اول: مطالعه موردي بر روي درختان ازگيل, بلوط و خرمندي وحشي). دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.
  • حبيبي بي بالاني, قاسم; جودی، لیلا؛ شادکامی تیل، حمیده. 1389. مطالعه رشد ريشه دواني گیاهان علفی و بوته ای منطقه شانجان شبستر و اثرات آن بر جلوگیری فرسایش سطحی و غیر سطحی خاک منطقه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.

 

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.