انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

سوابق تحصیلی

تحصيلات دانشگاهي:

دكتري تخصصي  (Ph.D) رشته جنگلداري از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران 1380

عنوان پايان نامه: نقش حفاظتي حمايتي گونه هاي درختي جنگلي و غير جنگلي بر روي شيبها (منطقه رحيم آباد رودسر)

استاد راهنما: دكتر باريس مجنونيان و دكتر ابراهيم عادلي

كارشناسي ارشد (M.Sc) رشته جنگلداري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1377

عنوان پايان نامه: حفاظت, حمايت و ارزيابي اکوسيستم منطقه رحيم آباد رودسر

استاد راهنما: دكتر احمد مصدق

كارشناسي (B.S) رشته جنگلداري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس 1374

دبيرستان: استان گيلان- کلاچاي دبيرستان شهيد رضايي

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.